เอกสารล่าสุด เอกสารล่าสุด

   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2561 [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] โดย admin พฤศจิกายน 16, 2017, 02:47:31 หลังเที่ยง
   ขั้นตอนการพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์ [ กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์
]
โดย admin ตุลาคม 27, 2017, 09:41:18 ก่อนเที่ยง
   คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] โดย admin พฤษภาคม 02, 2017, 01:28:31 หลังเที่ยง
   รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] โดย admin ธันวาคม 01, 2016, 11:55:53 ก่อนเที่ยง
   บุคลากรและความรับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน -ปรับปรุง [ กลุ่มนโยบายและแผน ] โดย admin ธันวาคม 01, 2016, 08:54:06 ก่อนเที่ยง
   บุคลากรและภารกิจงานกลุ่มบริหารงานบุคคล -ปรับปรุง [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] โดย admin ธันวาคม 01, 2016, 08:47:16 ก่อนเที่ยง
   ผอ.สพป.และ รอง ผอ.สพป. ใน สพป.อุทัยธานี เขต 2 - ปรับปรุง [ กลุ่มอำนวยการ ] โดย admin พฤศจิกายน 30, 2016, 11:37:05 ก่อนเที่ยง
   บุคลากรและภารกิจงานหน่วยตรวจสอบภายใน -ปรับปรุง [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] โดย admin พฤศจิกายน 30, 2016, 11:34:51 ก่อนเที่ยง
   บุคลากรและภารกิจงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ -ปรับปรุง [ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ] โดย admin พฤศจิกายน 30, 2016, 11:33:42 ก่อนเที่ยง
   บุคลากรและภารกิจงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา -ปรับปรุง [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] โดย admin พฤศจิกายน 30, 2016, 11:31:06 ก่อนเที่ยง

ดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ

5 กระทู้ | 5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ พฤศจิกายน 30, 2016, 11:37:05 ก่อนเที่ยง

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

5 กระทู้ | 5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ตุลาคม 27, 2017, 09:41:18 ก่อนเที่ยง

กลุ่มนโยบายและแผน

5 กระทู้ | 5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ธันวาคม 01, 2016, 08:54:06 ก่อนเที่ยง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

13 กระทู้ | 13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ พฤศจิกายน 16, 2017, 02:47:31 หลังเที่ยง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

6 กระทู้ | 6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ธันวาคม 01, 2016, 08:47:16 ก่อนเที่ยง

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

3 กระทู้ | 3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ พฤศจิกายน 30, 2016, 11:33:42 ก่อนเที่ยง

หน่วยตรวจสอบภายใน

3 กระทู้ | 3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ พฤศจิกายน 30, 2016, 11:34:51 ก่อนเที่ยง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

2 กระทู้ | 2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ธันวาคม 28, 2015, 09:52:59 ก่อนเที่ยง

  • ไม่มีกระทู้ใหม่ ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board Redirect Board

คู่มือติดต่องาน สพป.อุทัยธานี เขต 2 - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

42 กระทู้ ใน 42 หัวข้อ โดย 10 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: ศูนย์ไอซีที
กระทู้ล่าสุด: "การประเมินคุณธรรมและความ..." ( พฤศจิกายน 16, 2017, 02:47:31 หลังเที่ยง )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

1 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 1. ออนไลน์มากที่สุด: 24 (มีนาคม 04, 2017, 10:32:23 ก่อนเที่ยง)