นายสัญชัย พวงมาลี
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
086-4416918
นางสาวบัณฑิตา ชาญธัญกรรม
ลูกจ้างธุรการ
083-7702940

นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
086-4416918